BLOG PENYIMPAN MAKLUMAT.

ISI KANDUNGAN DALAM BLOG INI ADALAH DATANGNYA DARI BERBAGAI PENDAPAT DAN DAKWAAN DARI PELBAGAI PORTAL BERITA ,BLOGGER DAN FACEBOOKER YANG HANDAL-HANDAL SERTA TERMASYHUR.

DENGAN PENGUMPULAN MAKLUMAT SEBEGINI, KITA AKAN DAPAT MENGKAJI LEBIH MENDALAM DAN JELAS SESUATU PERKARA ITU MALAH SENTIASA BOLEH MEMBUAT RUJUKAN APABILA DIPERLUKAN.

SELAIN ITU IANYA JUGA ADALAH SEBAGAI BUKTI YANG JELAS YANG BESERTA DENGAN BUTIRAN DAN DATA SEKIRANYA DIPERLUKAN DIKEMUDIAN HARI.

AHMAD BAHAROM COLLECTION.
ABC.


CARI TAJUK UTAMA YANG ANDA PERLUKAN DISINI

Friday, 10 July 2015

Stay strong, don’t let PM intimidate you, Pascal tells M’siansStay strong, don’t let PM intimidate you, Pascal tells M’sians
FMT Reporters | July 10, 2015

Son of the slain AmBank founder encourages Malaysians to keep fighting for a just and equal new Malaysia.
pascal_najib_rakyat_600_1

PETALING JAYA: Do not bow down to the pressure of intimidation being exerted by Prime Minister Najib Razak and his supporters, said Pascal Najadi, the son of the late Hussain Najadi, to all Malaysians.

Communicating to his many followers via Facebook from Saint Petersburg, Russia, Pascal said, “All Malaysians, do stay strong and determined. Do not get intimidated by PM Najib & Co threatening his own people for thinking and sharing on social media.
“This is your right this is your Malaysia.”

He also told his Facebook followers, many of who are made up of Malaysians, international observers and representatives of the media, that he and his family had created a new community Facebook page, where they could all gather and grow into a large community to seek justice for his late father and also for a “just and equal new Malaysia”.

“Please re-post and tweet as high and as wide as you can. And, stay strong and determined.”

Just yesterday, Pascal condemned the Inspector-General of Police Khalid Abu Bakar for denying any link between his father’s assassination and 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

“By simply denying any link to 1MDB and the assassination of my father Hussain Najadi, the IGP draws even more attention from us the family and the general public.
“How come he can say this as there has been no investigation?”

He also urged Attorney-General Abdul Gani Patail to intervene in the matter and posted on Facebook, “This is not his (Khalid) field of competence. It is the duty of the AG to pursue this case as it is a criminal offence that was committed in Malaysia and the mastermind killer is known to the Malaysians and to the world through Interpol under Article 145 of the Federal Constitution of Malaysia.”

Hussain, 75, the founder of Arab Malaysian Banking Group, was killed by two gunshot wounds to the chest on July 29, 2013 as he emerged from the Kuan Yin Temple in Lorong Ceylon.

His son, Pascal, has dismissed claims that his father was killed for his role as a mediator in a controversial land deal.


VERSI ALIH BAHASA MELAYU.

PETALING JAYA: Jangan tunduk kepada tekanan ugutan yang dikenakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan penyokongnya, kata Pascal Najadi, anak kepada Allahyarham Hussain Najadi, untuk semua rakyat Malaysia.

Berkomunikasi dengan ramai pengikutnya melalui Facebook dari Saint Petersburg, Rusia, Pascal berkata, "Semua rakyat Malaysia, jangan kekal kuat dan ditentukan. Jangan takut dengan PM Najib & Co mengancam kaumnya sendiri untuk berfikir dan berkongsi di media sosial.

"Ini adalah hak anda ini adalah Malaysia anda." Beliau juga memberitahu pengikut Facebook beliau, ramai yang terdiri daripada rakyat Malaysia, pemerhati antarabangsa dan wakil-wakil media, beliau dan keluarganya telah mewujudkan komuniti baru halaman Facebook, di mana mereka semua dapat berkumpul dan berkembang ke dalam masyarakat yang besar untuk mendapatkan keadilan untuk Allahyarham bapanya dan juga untuk "adil dan sama baru Malaysia".

"Sila semula pos dan tweet setinggi dan seluas yang anda boleh. Dan, kekal kuat dan ditentukan. " Semalam, Pascal mengutuk Ketua Polis Negara Khalid Abu Bakar untuk menafikan apa-apa kaitan antara pembunuhan bapanya dan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

"Dengan hanya menafikan mana-mana pautan untuk 1MDB dan pembunuhan ayahku Hussain Najadi, Ketua Polis Negara menarik perhatian lebih daripada kami keluarga dan orang ramai.

"Bagaimana dia boleh mengatakan ini kerana terdapat sebarang siasatan?" Beliau juga menggesa Peguam Negara Abdul Gani Patail untuk campur tangan dalam perkara itu dan dipaparkan di Facebook, "Ini bukan bidang beliau (Khalid) kecekapan.

Adalah menjadi kewajipan Peguam Negara untuk meneruskan kes ini kerana ia adalah satu kesalahan jenayah yang telah dilakukan di Malaysia dan pembunuh dalang diketahui oleh rakyat Malaysia dan dunia melalui Interpol di bawah Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

" Hussain, 75, pengasas Arab Malaysian Banking Group, telah dibunuh oleh dua luka tembakan ke dada pada 29 Julai 2013 sebagai dia muncul dari Kuan Yin Temple di Lorong Ceylon. Anaknya, Pascal, telah menolak dakwaan bahawa bapanya telah dibunuh kerana peranannya sebagai orang tengah dalam perjanjian tanah yang kontroversi.

No comments:

Post a Comment

kakaktua800.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...