BLOG PENYIMPAN MAKLUMAT.

ISI KANDUNGAN DALAM BLOG INI ADALAH DATANGNYA DARI BERBAGAI PENDAPAT DAN DAKWAAN DARI PELBAGAI PORTAL BERITA ,BLOGGER DAN FACEBOOKER YANG HANDAL-HANDAL SERTA TERMASYHUR.

DENGAN PENGUMPULAN MAKLUMAT SEBEGINI, KITA AKAN DAPAT MENGKAJI LEBIH MENDALAM DAN JELAS SESUATU PERKARA ITU MALAH SENTIASA BOLEH MEMBUAT RUJUKAN APABILA DIPERLUKAN.

SELAIN ITU IANYA JUGA ADALAH SEBAGAI BUKTI YANG JELAS YANG BESERTA DENGAN BUTIRAN DAN DATA SEKIRANYA DIPERLUKAN DIKEMUDIAN HARI.

AHMAD BAHAROM COLLECTION.
ABC.


CARI TAJUK UTAMA YANG ANDA PERLUKAN DISINI

Saturday, 11 July 2015

DAKWAAN YANG MENGGEMPARKAN: Pembunuhan pengasas AmBank dikaitkan dengan Najib a / cs, sambungan kepada isteri ahli politik - anak Najadi yang mendakwa

DAKWAAN YANG MENGGEMPARKAN: Pembunuhan pengasas AmBank dikaitkan dengan Najib a / cs, sambungan kepada isteri ahli politik - anak Najadi yang mendakwa


Bombshells: pembunuhan pengasas AmBank dikaitkan dengan Najib a / cs, sambungan kepada isteri ahli politik - anak Najadi yang mendakwa
Pascal Najadi, anak pengasas Ambank dibunuh Hussain Najadi, mendakwa lelaki yang kononnya mengarahkan pembunuhan bapanya telah kembali ke Malaysia di bawah alias.
Bercakap kepada Malaysiakini dari Rusia dalam wawancara Skype, Pascal berkata beliau dimaklumkan pulangan suspek Lim Yuen Soo oleh sumber dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan.
Beliau juga mendakwa Lim telah berhubung dengan isteri kepada seorang ahli politik kanan tempatan.
Pascal menegaskan bahawa polis meneliti rekod telefon Lim dalam tempoh lima tahun lepas kerana ia boleh mendedahkan komunikasi dengan wanita itu.
Siasatan Malaysiakini juga mendedahkan Lim adalah lebih daripada seorang ahli perniagaan yang berlari "pusat-pusat hiburan dan perniagaan tempat letak kereta" seperti yang dinyatakan oleh pihak polis.
Penyelidikan menunjukkan bahawa Lim memiliki sebuah syarikat keselamatan yang dinamakan Aktif Force Security Services Sdn Bhd, yang menggambarkan sifat perniagaannya sebagai "pengawal dan perkhidmatan keselamatan".
Menurut Suruhanjaya Syarikat carian Malaysia (SSM), Lim menguasai 30 peratus daripada syarikat itu. Maklumat itu terakhir dikemaskini pada 5 Jan 2015.
Dua pemegang saham ialah bekas Ketua Polis Melaka Tengah Mohd Khasni Mohd Nor, yang juga memegang kepentingan 30 peratus dalam syarikat itu, dan satu Ismail Mohd Noh yang menguasai baki 40 peratus.
Man yang mengarahkan pembunuhan masih bebas; adalah terdapat dalang di belakang Lim
Lim didakwa dibayar Kong Swee Kwan RM20,000 untuk menembak jatuh bapa Pascal, Hussain, pada 29 julai 2013 berhampiran Jalan Ceylon di Kuala Lumpur.
Kong (gambar di bawah) telah ditangkap pada September 2013 dan dihukum mati setahun kemudian tetapi Lim kekal sukar difahami walaupun polis mengumumkan di Oktober 2013 bahawa ia telah mendapatkan bantuan Interpol untuk mengesan dalang yang dipercayai berada di Australia.
Jadi ia datang sebagai satu kejutan kepada Pascal apabila Ketua polis Khalid Abu Bakar pada Rabu tiba-tiba mengisytiharkan kes itu, dengan penembak yang telah disabitkan, sebagai "diselesaikan".
Ia adalah untuk sebab ini, Pascal berkata beliau telah tidak disampaikan maklumat mengenai kemungkinan pulangan Lim kepada polis Malaysia yang disifatkannya sebagai "tidak boleh dipercayai".
"Saya tidak ada seorang pun yang melakukan kerja-kerja polis. Ini sepatutnya diambil oleh pihak polis. Mereka perlu tahu, dan saya fikir mereka tahu ...," didakwa Pascal, yang telah mengupah penyiasat persendirian sendiri.
Penyiasat persendirian
Pascal berkata beliau bingung bahawa polis Malaysia telah di Oktober 2013 diberi kata dua kepada Lim untuk menyerah diri dalam masa seminggu dan kemudian mengumumkan bahawa mereka percaya beliau berada di Australia dan akan mendapatkan bantuan Interpol.
Pada masa yang sama, Pascal kata seorang pegawai anti-keganasan di Perancis dengan hubungan rapat dengan Interpol memberitahunya bahawa Lim telah melarikan diri dari Sydney, Australia ke Shanghai dalam penerbangan komersial.
"Sekarang, jika anda melihat penggunaan protokol keselamatan, anda memahami bahawa di mana-mana lapangan terbang negara-negara moden, dengan pasport biometrik, anda tidak boleh berjalan melalui tanpa disedari.
"Oleh itu pula ada mempunyai bantuan yang sangat kuat. Yang membantu beliau? Saya tidak tahu, tetapi dia mempunyai pertolongan yang kuat untuk terbang dalam penerbangan berjadual dari Sydney ke Shanghai pada bulan Oktober 2013," kata Pascal.
Individu yang sangat kuat
Pascal berkata tumpuan penyiasat peribadinya kini menubuhkan pautan Lim kepada individu tertentu.
"Kami berada di tengah-tengah menyiasat segala-galanya. Oleh kerana polis Malaysia tidak boleh dipercayai, kita perlu melakukannya sendiri.
"Saya tidak mahu mendedahkan perkara-perkara yang masih belum bersedia tetapi mereka yang dijalankan dalam proses ini dan sudah tentu proses hari ini membantu kami untuk mendapatkan lebih banyak akses kepada maklumat daripada sebelumnya," katanya.
"Proses" Pascal merujuk kepada adalah penyiasatan yang berasingan terhadap dakwaan bahawa RM2.6 bilion dikaitkan dengan 1MDB telah didepositkan ke dalam akaun bank Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak di AmBank.
Pascal sebelum ini menyebut bahawa kedua-dua kes boleh dikaitkan, tetapi apabila ditekan sama ada beliau mempunyai bukti, beliau enggan mendedahkan banyak kecuali berkata, "Saya mempunyai sebab untuk mempercayai kini terdapat pautan".
Beliau juga menyifatkan dakwaan bahawa bapanya telah dibunuh untuk pengantara bagi pihak rumah bagi mengelakkan tanah daripada diambil alih sebagai "ramuan".
Ketua Polis Khalid bagaimanapun menolak sebarang cadangan bahawa pembunuhan Hussain telah dikaitkan dengan skandal yang melibatkan dana pelaburan milik kerajaan 1MDB. -M'kini


Saturday, 11 July 2015 19:13

BOMBSHELLS: AmBank founder's murder linked to Najib's a/cs, connection to wife of politician - Najadi's son alleges


BOMBSHELLS: AmBank founder's murder linked to Najib's a/cs, connection to wife of politician - Najadi's son alleges
Pascal Najadi, the son of slain Ambank founder Hussain Najadi, claimed the man who purportedly ordered his father's killing has returned to Malaysia under an alias.
Speaking to Malaysiakini from Russia in a Skype interview, Pascal said he was informed of the suspect Lim Yuen Soo’s return by a source on condition of anonymity.
He also claimed Lim was connected to the wife of a local senior politician.
Pascal insisted that police look into Lim's phone records over the last five years as it may reveal communications with the woman.
Malaysiakini's investigation also revealed Lim is more than a businessman who ran "entertainment outlets and carpark businesses" as described by police.
Research showed that Lim owns a security firm named Active Force Security Services Sdn Bhd, which describes its nature of business as "guards and security services".
According to a Companies Commission of Malaysia (CCM) search, Lim controls 30 percent of the company. The information was last updated on Jan 5, 2015.
The other two shareholders are former Melaka Tengah police chief Mohd Khasni Mohd Nor, who also holds a 30 percent stake in the company, and one Ismail Mohd Noh who controls the remaining 40 percent.
Man who ordered killing still free; was there a mastermind behind Lim
Lim had allegedly paid Kong Swee Kwan RM20,000 to gun down Pascal's father, Hussain, on July 29, 2013 near Jalan Ceylon in Kuala Lumpur.
Kong (photo below) was arrested in September 2013 and sentenced to death a year later but Lim remained elusive despite police announcing in October 2013 that it was seeking Interpol's help to track down the mastermind who was believed to be in Australia.
So it came as a surprise to Pascal when inspector-general of police Khalid Abu Bakar on Wednesday abruptly declared the case, with the shooter already convicted, as "solved".
It is for this reason, Pascal said he had not relayed the information about Lim's possible return to the Malaysian police whom he described as "unreliable".
"I am not the one doing the police work. This should have been picked up by the police. They should know, and I think they do know...," alleged Pascal, who had hired his own private investigators.
Private investigators
Pascal said he was baffled that Malaysian police had in October 2013 given an ultimatum to Lim to turn himself in within a week and then later announced they believe he was in Australia and would seek Interpol's help.
Around the same time, Pascal said an anti-terrorism officer in France with close links to Interpol informed him that Lim had fled from Sydney, Australia to Shanghai on a commercial flight.
"Now, if you look at the security protocol, you understand that in any modern nations' airport, with biometric passport, you cannot walk through unnoticed.
"So this man had very powerful help. Who helped him? I don't know, but he had powerful help to fly on a scheduled flight from Sydney to Shanghai in October 2013," said Pascal.
Very powerful individuals
Pascal said the focus of his private investigators is now on establishing Lim's links to certain individuals.
"We are in the middle of investigating everything. Because the Malaysian police is not reliable, we have to do it ourselves.
"I do not want to reveal things that are not yet ready but they are ongoing in this process and of course today's process helps us to get more access to information than before," he said.
The "process" Pascal was referring to is a separate investigation into allegations that RM2.6 billion linked to 1MDB was deposited into Prime Minister Najib Razak's bank accounts at AmBank.
Pascal had previously alluded that the two cases may be linked, but when pressed on whether he had evidence, he was reluctant to reveal much except to say, "I have reason now to believe there is a link".
He also described claims that his father was killed for mediating on behalf of a temple to prevent its land from being acquired as a "concoction".
Police chief Khalid had however dismissed any suggestion that Hussain's murder was linked to the scandal involving government-owned investment fund 1MDB. -M'kini

No comments:

Post a Comment

kakaktua800.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...