BLOG PENYIMPAN MAKLUMAT.

ISI KANDUNGAN DALAM BLOG INI ADALAH DATANGNYA DARI BERBAGAI PENDAPAT DAN DAKWAAN DARI PELBAGAI PORTAL BERITA ,BLOGGER DAN FACEBOOKER YANG HANDAL-HANDAL SERTA TERMASYHUR.

DENGAN PENGUMPULAN MAKLUMAT SEBEGINI, KITA AKAN DAPAT MENGKAJI LEBIH MENDALAM DAN JELAS SESUATU PERKARA ITU MALAH SENTIASA BOLEH MEMBUAT RUJUKAN APABILA DIPERLUKAN.

SELAIN ITU IANYA JUGA ADALAH SEBAGAI BUKTI YANG JELAS YANG BESERTA DENGAN BUTIRAN DAN DATA SEKIRANYA DIPERLUKAN DIKEMUDIAN HARI.

AHMAD BAHAROM COLLECTION.
ABC.


CARI TAJUK UTAMA YANG ANDA PERLUKAN DISINI

Thursday, 25 June 2015

Money changed hands over Pulau Batu Puteh, claims ex-CID chief


Money changed hands over Pulau Batu Puteh, claims ex-CID chief
BY ELIZABETH ZACHARIAH
Published: 26 November 2013 11:23 AM


Former Kuala Lumpur CID chief Datuk Mat Zain Ibrahim today revealed that money changed hands, which led to Malaysia losing its claim on Pulau Batu Puteh to Singapore in 2007.

That revelation was made in Mat Zain's 31-page statutory declaration sent to the Prime Minister's Office on October 9.

"In the accompanying letter to the Prime Minister, I urged him to focus on paragraph 54 (e),(f) and (g) of the SD , which revealed the wrongdoings of Attorney-General Tan Sri Abdul Gani Patail, who handled the Pulau Batu Puteh case.


"Also included was information that a large amount of money changed hands and was credited into a bank account in Hong Kong," said Mat Zain.

He also defended his earlier allegation that Abdul Gani was the reason that Malaysia lost the case which was heard at the International Court of Justice in 2007.

In his SD, Mat Zain claimed that Abdul Gani had intentionally lost the case.

"Studies made on the ICJ proceeding notes showed that a 'controversial photograph' was added in a few days before the case was heard, which can be seen as trying to dupe the ICJ panel," said Mat Zain.

Putrajaya had denied the claim that Malaysia lost its claim on Pulau Batu Puteh due to a wrong photograph of the location of the island submitted by Abdul Gani in the proceedings.

"The AG did not head the case and did not have the final say on the handling of the case," said Minister in the Prime Minister's Department Nancy Shukri in Parliament last week.

"So the allegations that the AG had shown a wrong photograph as claimed by the opposition leader (Datuk Seri Anwar Ibrahim) is baseless and made without any verification."

Mat Zain said if the SD had been made public before the Umno party polls last month, it would have affected Sabah Umno representatives who contested, adding there was a link between Abdul Gani and politicians in the state.

Mat Zain urged Putrajaya to appeal the ICJ decision on the Pulau Batu Puteh case for the sake of the country's honour.

"We still have four and a half years more to file an appeal to ICJ if there was enough evidence to do so.

"No matter how slim our chances are, we cannot let it go just like that," the former Kuala Lumpur CID chief stressed.

It was previously reported that on August 10, Mat Zain met former Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad, Umno lawyer Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah, former Commercial Crimes Investigation Department director Datuk Ramli Yusoff and Dr Mahathir's former political secretary Matthias Chang.

Their discussion reportedly centred on Abdul Gani's alleged wrongdoings, including fabrication of evidence in the infamous "black eye" incident of 1998 involving former deputy prime minister Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Mat Zain, then the investigating officer in that case, reportedly informed Dr Mahathir that Abdul Gani, then a senior deputy public prosecutor, had fabricated evidence to suggest that Anwar's injury was self-inflicted.

Mat Zain also claimed that Abdul Gani deliberately lost the Pulau Batu Puteh case.

Following the meeting, Mat Zain released his SD with copies to Prime Minister Datuk Seri Najib Razak, Chief Secretary to the Government Tan Sri Dr Ali Hamsa, Solicitor General Datuk Idris Harun and Inspector-General of Police Tan Sri Khalid Abu Bakar.

Part of the contents of the SD was made public by Mat Zain earlier this month after he expressed his disappointment with Putrajaya for not acting on the revelations. - November 26, 2013.VERSI ALIH BAHASA MALAYSIA.


Wang bertukar tangan ke atas Pulau Batu Puteh, mendakwa ketua bekas CID
OLEH ELIZABETH ZAKARIA
Diterbitkan pada: 26 November 2013 11:23


Bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur Datuk Mat Zain Ibrahim hari ini mendedahkan bahawa wang bertukar tangan, yang menyebabkan Malaysia kehilangan tuntutannya terhadap Pulau Batu Puteh kepada Singapura pada tahun 2007.

Wahyu yang telah dibuat dalam 31 muka surat akuan berkanun Mat Zain dihantar ke Pejabat Perdana Menteri pada 9 Oktober.

"Dalam surat yang dibekalkan bersama kepada Perdana Menteri, saya menggesa beliau untuk memberi tumpuan kepada perenggan 54 (e), (f) dan (g) SD, yang mendedahkan salah laku Peguam Negara Tan Sri Abdul Gani Patail, yang menangani Pulau Batu Puteh kes.


"Turut termasuk adalah maklumat bahawa sejumlah besar wang bertukar tangan dan telah dikreditkan ke dalam akaun bank di Hong Kong," kata Mat Zain.

Beliau juga mempertahankan dakwaan sebelum ini bahawa Abdul Gani adalah sebab bahawa Malaysia hilang kes yang didengar di Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada tahun 2007.

Di dalam SD, Mat Zain mendakwa Abdul Gani telah sengaja hilang kes itu.

"Kajian yang dilakukan pada nota prosiding ICJ menunjukkan bahawa 'gambar kontroversi' telah ditambah dalam beberapa hari sebelum kes itu didengar, yang dapat dilihat sebagai cuba untuk menipu panel ICJ," kata Mat Zain.

Putrajaya telah menafikan dakwaan bahawa Malaysia hilang tuntutan ke atas Pulau Batu Puteh kerana sekeping gambar salah satu daripada lokasi pulau yang dikemukakan oleh Abdul Gani dalam prosiding itu.

"Peguam Negara tidak mengetuai kes itu dan tidak mempunyai kata putus mengenai pengendalian kes ini," kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri di Parlimen minggu lepas.

"Oleh itu, dakwaan bahawa Peguam Negara telah menunjukkan gambar salah seperti yang didakwa oleh ketua pembangkang (Datuk Seri Anwar Ibrahim) adalah tidak berasas dan dibuat tanpa sebarang pengesahan."

Mat Zain berkata jika SD itu telah didedahkan kepada umum sebelum pemilihan parti Umno bulan lepas, ia akan menjejaskan wakil Umno Sabah yang bertanding, sambil menambah terdapat kaitan antara Abdul Gani dan ahli politik di negeri ini.

Mat Zain menggesa Putrajaya untuk membuat rayuan terhadap keputusan ICJ mengenai kes Pulau Batu Puteh demi maruah negara.

"Kami masih mempunyai empat setengah tahun lagi untuk memfailkan rayuan kepada ICJ jika terdapat bukti yang mencukupi untuk berbuat demikian.

"Tidak kira berapa tipis peluang kita, kita tidak boleh biarkan ia pergi begitu sahaja," kata bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur yang tertekan.

Ia telah dilaporkan sebelum ini bahawa pada 10 Ogos, Mat Zain bertemu bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad, peguam Umno Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah, bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Datuk Ramli Yusoff dan bekas setiausaha politik Dr Mahathir Matthias Chang.

Perbincangan mereka dilaporkan tertumpu kepada salah laku yang didakwa Abdul Gani, termasuk fabrikasi keterangan dalam terkenal "mata lebam" kejadian tahun 1998 yang melibatkan bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Mat Zain, maka pegawai penyiasat dalam kes itu, dilaporkan memberitahu Dr Mahathir bahawa Abdul Gani, maka timbalan pendakwa kanan awam, telah memalsukan bukti yang menunjukkan bahawa kecederaan Anwar adalah diri sendiri.

Mat Zain juga mendakwa Abdul Gani sengaja hilang kes Pulau Batu Puteh.

Berikutan mesyuarat itu, Mat Zain dibebaskan beliau SD dengan salinan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr Ali Hamsa, Peguam Cara Negara Datuk Idris Harun dan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar.

Sebahagian daripada kandungan SD itu dibuat awam oleh Mat Zain awal bulan ini selepas dia melahirkan kekecewaan dengan Putrajaya kerana tidak bertindak ke atas ayat-ayat. - November 26, 2013.

No comments:

Post a Comment

kakaktua800.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...